Organizačná štruktúra

MENO A PRIEZVISKO

POZÍCIA

KONTAKT

Eduard Puškáš konateľ Lucia Papcúnová asistent@gastronomygroup.sk
Karolína Bortáková riaditeľka bortakova@gastronomygroup.sk
     
Centrálna kancelária:    
Petra Regitková účtovníctvo a personalistika ekonom@gastronomygroup.sk
Lucia Papcúnová asistent konateľa asistent@gastronomygroup.sk
Mária Olšinárová administratíva ( účtovníctvo a personalistika) ekonom@gastronomygroup.sk
Rút Bodnárová  administratíva ( skladové hospodárstvo a kalkulácie ) bodnarova@gastronomygroup.sk
Nicol Eftimová asistent pre marketing eftimova@gastronomygroup.sk