Spoločnosť GASTRONOMY Group s.r.o.

Sídlo: Moldavská cesta 45, 040 11 Košice – Slovenská Republika (centrála)
IČO: 46356479
DIČ: 2023348228 IČ : SK2023348228
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 28406/V Evidenčné číslo povolenia na predaj balenia liehu : 565231200159