Kariéra

Je pre Vás výhodné pracovať pre nás ? Rozhodne nie. Pracovať u nás znamená pre Vás každodennú tvrdú prácu a navyše s nadšením a úsmevom, s ochotou plniť firemné plány a priania zákazníkov. Ak aj napriek tomu ešte vidíte výhody, vyplňte prosím nasledujúci formulár.


OSOBNÉ ÚDAJE

Dátum narodenia:
Priezvisko:
Meno:
Štátna príslušnosť:
Pohlavie:

ADRESA

Ulica, číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Mobil:
E-mail:

 

OBLASŤ ČINNOSTI/PROFESIA, O KTORÚ MÁTE ZÁUJEM

Zamestnanie/oblasť činnosti, o ktorú máte záujem:

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Do:
Od:
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:
Hlavné činnosti a zodpovednosť:

NÁZOV A ADRESA ZAMESTNÁVATEĽA

Názov:
Ulica, číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:

 

VZDELANIE A PRÍPRAVA

Od:
Do:
Názov získanej kvalifikácie:
Hlavné predmety/profesijné zručnosti:
ORGANIZÁCIA POSKYTUJÚCA VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU
Názov:
Typ:
Mesto:
Krajina:
Oblasť vzdelania:

 

JAZYK(Y)

Uveďte materinský(é) jazyk(y):
Uveďte jazyk:
Úroveň:

 

OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ

Sociálne zručnosti a kompetencie:
Organizačné zručnosti a kompetencie:
Technické zručnosti a kompetencie:
Počítačové zručnosti a kompetencie:
Umelecké zručnosti a kompetencie:
Ďalšie zručnosti a kompetencie:
Typ vodického oprávnenia:

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Doplňujúce informácie:
Prílohy: